Ci, którzy czytają Pismo Święte, umacniają swoją wiarę; ci, którzy na modlitwie biorą często do ręki tę Księgę i karmią się nią codziennie, stopniowo zaczynają rozumować w sposób nadprzyrodzony. Ich sądy i pragnienia stają się nadprzyrodzone i ukształtują się jako ludzie, o których Duch Święty mówi: „Sprawiedliwy żyje z wiary".

bł. Jakub Alberione
założyciel Towarzystwa Świętego Pawła
alberione.pl