Regulamin

 

 WARUNKI I ZASADY
KORZYSTANIA Z
APLIKACJI MOBILNEJ

I STRONY INTERNETOWEJ

PISMOSWIETE.PL

 Jego akceptacja jest warunkiem użytkowania Aplikacji PISMO ŚWIĘTE Z KOMENTARZEM i Strony Internetowej pismoswiete.pl
Aplikacja PISMO ŚWIĘTE Z KOMENTARZEM jest dostępna w sklepach App Store i Google Play, a Strona Internetowa pismoswiete.pl działa pod adresem
http://www.pismoswiete.pl jest platformą prowadzoną przez:Edycja Świętego Pawła
ul. Świętego Pawła 13/15
42-221 Częstochowa
NIP 573-03-02-733

tel.: +48 34 3620 689
fax: +48 34 362 09 89
e-mail: pomoc@pismoswiete.pl

SŁOWNICZEK:

Aplikacja Pismo Święte z komentarzem – Aplikacja działająca pod systemem Android i iOS na urządzeniach mobilnych typu smartphone i tablet.
- demo bez logowania – bezpłatna wersja aplikacji Pismo Święte, umożliwiająca dostęp do wybranych z fragmentów tekstu Pisma Świętego
- bezpłatna wersja po zalogowaniu - zawiera pełny tekst Pisma Świętego z przypisami i słownikiem, z możliwością wstawiania własnych notatek oraz zakładek
-wersja płatna - zawiera pełny tekst Pisma Świętego z przypisami, słownikiem, z możliwością wstawiania własnych notatek oraz zakładek i komentarzami odblokowanymi za pomocą Kodu, po zalogowaniu.

Strona Internetowa pismoswiete.pl – strona działająca pod adresem http://www. pismoswiete.pl, z dostępem do tekstu Pisma Świętego:
- demo bez logowania - bezpłatna wersja aplikacji Pismo Święte, umożliwiająca dostęp do wybranych z fragmentów tekstu Pisma Świętego
- bezpłatna wersja po zalogowaniu - zawiera pełny tekst Pisma Świętego z przypisami i słownikiem, z możliwością wstawiania własnych notatek oraz zakładek
-wersja płatna - zawiera pełny tekst Pisma Świętego z przypisami, słownikiem, z możliwością wstawiania własnych notatek oraz zakładek i komentarzami odblokowanymi za pomocą Kodu, po zalogowaniu.

Kod – kod służący do odblokowania komentarzy w Aplikacji Pismo Święte z komentarzem jak również na Stronie Internetowej pismoswiete.pl, kod można użyć po utworzeniu konta i zalogowaniu.

www.kupkod.pismoswiete.pl – adres internetowy przenoszący do Sklepu Internetowego www.edycja.pl, gdzie można nabyć kod do odblokowania komentarzy w Aplikacji Pismo Święte z komentarzem i Stronie Internetowej pismoswiete.pl.

Klient – użytkownik, który założył konto i korzysta z Aplikacji Pismo Święte z komentarzem oraz Strony Internetowej pismoswiete.pl

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika konta poprzez wpisanie loginu i hasła, dokonana z wykorzystaniem panelu rejestracji udostępnionego przez Wydawnictwo w ramach Aplikacji Pismo Święte z komentarzem lub Strony Internetowej pismoswiete.pl.

Wydawnictwo – Edycja Świętego Pawła, ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa.

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Aplikacja Pismo Święte z komentarzem i Strony Internetowej pismoswiete.pl

 1. Poprzez Stronę Internetową pismoswiete.pl i Aplikację Pismo Święte z komentarzem Edycja Świętego Pawła świadczy następujące usługi elektroniczne:
  1. bezpłatne korzystanie z treści Strony Internetowej pismoswiete.pl i Aplikację Pismo Święte z komentarzem do użytku własnego;
  2. korzystanie z wersji płatnej Strony Internetowej pismoswiete.pl i Aplikacji Pismo Święte z komentarzem po wprowadzeniu Kodu
  3. bezpłatne korzystanie z modlitw po wcześniejszym zalogowaniu się do aplikacji.
 2. Obowiązki użytkowników Strony Internetowej pismoswiete.pl i Aplikacji Pismo Święte z komentarzem:
  1. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności :naruszających właściwe normy prawne, zasady współżycia społecznego, prawa osób trzecich, ethos i charyzmat Wydawnictwa.
  2. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Strony Internetowej pismoswiete.pl i Aplikacji Pismo Święte z komentarzem w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 2.

Wymagania wydajnościowe Programu. Wymagania Sprzętowe i systemowe dla urządzeń, na których będzie wykorzystywany program

1. Urządzenia klasy PC

a.         System operacyjny:

 • Windows Windows 7/ Windows 8/Windows 10
 • Mac OS X od  10.7
 • LINUX Ubuntu od 12.04 lub inny Linux oparty na środowisku graficznym Gnome
 • Przeglądarka Chrome 41, Firefox 36, Opera 28, InternetExplorer 10, Edge, Safari 8

b.         Wymagania sprzętowe

 • Procesor: Procesor 1,5 GHz (zalecane 2 GHz)
 • Pamięć RAM: dla min. 1 GB, dla systemu 32 bitowego i 2 GB RAM dla systemu 64 bitowego
 • Karta graficzna: 128MB, rozdzielczość ekranu 1024 X 768

2. Minimalne wymagania urządzeń z Androidem:

 • procesor 1 GHz single core lub szybszy
 • pamięć heap dla aplikacji JAVA dla ekranów 800x480 co najmniej 48MB dla większych ekranów 64MB rozmiary ekranu 800x480+
 • wersja systemu od 5
 • wymagana możliwość nawiązania połączenia internetowego
 • ekran dotykowy z funkcją multitouch,
 • ilość wymaganego miejsca dostępnego do instalacji aplikacji to co najmniej 30MB

3. Wymagania dla urządzeń firmy Apple

 • Wymagany jest system operacyjny iOS 9.

 

§ 3.

Warunki zakupu Kodu

1. Aby złożyć zamówienie na Kod należy w wierszu wyszukiwarki wprowadzić adres http://www.kupkod.pismoswiete.pl, po wprowadzeniu powyższego adresu użytkownik zostanie przekierowany na stronę sklepu edycja.pl gdzie jest możliwość zakupu kodu do aplikacji Pismo Święte
a. Składanie zamówień przez sklep edycja.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu edycja.pl http://www.edycja.pl/regulamin
2. Klient może dokonywać zakupu Kodu przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.kupkod.pismoswiete.pl W tym celu Klient rejestruje konto podając imię, nazwisko i adres e-mail, składa zamówienie na Kod, i wybiera formę płatności w panelu Podmiotu Realizującego płatność. Po opłaceniu zamówienia Klient, na podany przy rejestracji konta adres e-mail, otrzymuje wiadomość zawierającą Kod. Kod po zakupie jest widoczny na stronie Sklepu świadczącego usługę sprzedaży kodów http://www.edycja.pl/account_media_library.
3. Klient kupując kod, zawiera umowę sprzedaży z administratorem Strony Internetowej http://www.edycja.pl/, którym jest Edycja Świętego Pawła.
4. Cena Kodu do odblokowania komentarzy w aplikacji Pismo Święte dostępne jest na Stronie Internetowej http://www.kupkod.pismoswiete.pl zamieszczona na stronie otwierającej procedurę zakupu Kodu zawiera podatek VAT i podawana jest w złotych polskich;
5. Sklep Internetowy http://www.edycja.pl zastrzega sobie prawo do dokonania zmian ceny kodu.
6. Cena Kodu do aplikacji obowiązuje na Stronie Internetowej http://www.kupkod.pismoswiete.pl jedynie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem tejże strony.
7. Kod dostępny jest również na wybranych produktach Edycji Świętego Pawła


§ 4.

Dane osobowe i polityka prywatności

1. Rejestrując się w Stronie Internetowej pismoswiete.pl lub na Aplikacji Pismo Święte z komentarzem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, związanych z poprawnym funkcjonowaniem Strony Internetowej pismoswiete.pl i Aplikacji Pismo Święte z komentarzem. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Administrator zastrzega sobie możliwość wykorzystania adresu e-mail w celu informacji użytkowników o zmianach na Stronie Internetowej pismoswiete.pl i w Aplikacji Pismo Święte z komentarzem
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1182).) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Strony Internetowej pismoswiete.pl i Aplikacji Pismo Święte z komentarzem mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W tym celu mogą kontaktować się z Edycją Świętego Pawła, wysyłając e-mail pod adres pomoc@pismoswiete.pl.
5. Strona Internetowa pismoswiete.pl wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej pismoswiete.pl przez użytkowników i klientów, koniecznych do:
a) utrzymania sesji Klienta,
b) dostosowania Strony Internetowej pismoswiete.pl do potrzeb użytkowników,
c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Strony Internetowej pismoswiete.pl.
 

§ 5.

 

Postanowienia końcowe

1. Strona Internetowej pismoswiete.pl i Aplikacja Pismo Święte z komentarzem nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 poz. 1204 z późn. zm.).
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 26 listopada 2016.
4. Strona Internetowa pismoswiete.pl i Aplikacja Pismo Święte z komentarzem zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.pismoswiete.pl.